fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Registrácia


Pridať dieťa:Súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov a údajov dieťaťa v spoločnosti Rolmi, s.r.o., ktorá prevádzkuje Detský raj Lienkovo v Poprade. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy spoločnosti Rolmi, s.r.o. v zmysle Zák. č.428/2002 Zb. o ochrane os. údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.