fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

24.04.2016. Zuzka Vačková v Lienkove