fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

27.04.2018 Viktoria 4