fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

05.11.2017 Risko 6