fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

jún 2016 akcie v Lienkove