fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Škôločka Lienočka

Škôločka Lienočka

Škôločka Lienočka = balík 4x škôlka

28,00 €
4x škôlka


  • Balíček 4x škôločka Lienočka
  • platnosť vstupov je 3 mesiace od zakúpenia
  • doobedňajšia činnosť pre dieťa, pitný režim, desiata.

Vždy v pondelok, stredu a piatok  od  9,00 - 12,00 hod.

Cena:

 4x Škôločka Lienočka za cenu 28,00 €. Jedno dopoludnie škôlky je teda v prepočte 7,00 €.

Škôlka je v predaji len v balíčku 4 návštev. Samostatný jednorázový deň do Škôločky, je možný. Účtuje sa podľa cenníka,  ako OPATROVANIE DIEŤAŤA.

Pri prvej návšteve Škôločky Lienočky je potrebné, aby rodič vypisal registračný formulár. Následne po zaplatení 28,00 € vám bude vystavená čípova kartička, na ktorej budete mať 4 vstupy. ( Kartička je majetkom Detského raja Lienkovo ) Pri poslednej - štvrtej návšteve je potrebné si kartičku dobiť ďalšími vstupmi. V opačnom prípade vám kartička bude odobratá !

V cene je : doobedňajší program pre dieťa v Škôločke Lienočke pod vedením odborného personálu, pitný režim počas celého doobedia, desiata.

viac informácii na :  KLIKNI  TU, alebo priamo na tel. čísle +421 903 234 585