fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Škôločka Lienočka

Škôločka Lienočka

 

Škôločka Lienočka - adaptačná prípravka

                                     pre deti vo veku 2-6 rokov

Nechodí vaše dieťa do škôlky? Chcete vaše dieťa postupne hravou formou pripraviť do škôlkarského kolektívu? Chcete, aby vaše dieťa postupne získavalo návyky škôlkara?

Ponúkame vám možnosť nechať vaše dieťa v škôločke Lienočke na celé dopoludnie. 

Vždy v pondelok, stredu a piatok  od 9,00 - 12,00 hod.

 

► Dieťa strávi super čas v detskom kolektíve pod odborným dohľadom 

► Dieťa si v prirodzenom detskom prostredí zvyká na „škôlkový“ režim,

► Dieťa sa naučí mnohým dobrým návykom pod vplyvom „kolektívu“,

► Pri jedináčikoch, malý detský kolektív supluje na čas súrodencov,

►► A vy máte pravidlne priestor na regeneráciu, vybavovanie povinností, či prácu na čiastočný úväzok.