fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Škôločka Lienočka

Škôločka Lienočka

 

Škôločka Lienočka - adaptačná prípravka

                                     pre deti vo veku 2-6 rokov

Počas letných prázdnin má aj naša škôlka prázdniny.......

stretneme sa v septembri.....wink