fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Detského raja Lienkovo          

 

V priestoroch Detského raja Lienkovo je zakázaná konzumácia vlastných jedál, nápojov a pochutín!

Vlastné pitie vo fľaškách,   akékoľvek jedlo, či pochutiny si nechajte uložené v taškách v šatni
 

V celom priestore detského multifunkčného interiérového ihriska je prísny zákaz fajčenia!!

 

Detské multifunkčné interiérové ihrisko je určené pre deti od 0-13 rokov, alebo osoby s hmotnosťou max. 100 kg.

 

Vstup na detské multifunkčné interiérové ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov. 

V prípade, že chcete nechať dieťa  v Detskom raji Lienkovo samé, ponúkame možnosť krátkodobého opatrovania detí.

Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza.  Za prípadný úraz, zodpovedá  sprevádzajúca osoba. Vstup na multifunkčné ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť! 


Detské interiérové ihrisko je rozdelené na zónu pre deti od 0 – 3 rokov a pre deti 3 – 13 rokov. Do zóny od 0 - 3 rokov,  majú deti staršie ako 3 roky vstup zakázaný. Celá play  area   je čistá zóna. Do tzv. „čistej“ zóny je povolený vstup len v ponožkách, nie na boso a nie v papučkách.

V priestoroch určených na hranie je zakázaná konzumácia akýchkoľvek jedál a nápojov!

 

Čípová karta ktorú ste dostali pri vstupe slúži ako prenosná kartička údajov, preto si ju starostlivo ustrážte. Na nej je zaznamenaný čas vstupu, počet detí, ale aj dospelých a priebežne sa na ňu dopĺňajú ďalšie údaje.Vstup  (alebo inú službu) ste uhradili na začiatku a je limitovaná časom. Presný čas vstupu je na daňovom doklade (v spodnej časti), ktorý ste dostali spolu s kartičkou.Po stanovenom čase systém automaticky doráta doplatok podľa platného cenníka. V prípade straty, alebo poškodenia  čipovej kartičky Vám budeme účtovať poplatok podľa platného cenníka.

 

Hygiena, čistota a zdravie: Na ihrisko môžu vstupovať len osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, známky prechladnutia, alebo iné nákazlivé ochorenia. Akékoľvek znečistenie priestoru, ktoré si bude vyžadovať špeciálne čistenie a prípadnú dezinfekciu Vám bude spoplatnené v súlade s Cenníkom Detského raja Lienkovo.
 

Na ihrisku je zakázané:

šplhať sa po bezpečnostných sieťach

brať zo sebou nebezpečné, ostré predmety

brať so sebou vlastné hračky

poškodzovanie hračiek, ako aj všetkých komponentov

vnášanie akýchkoľvek hračiek do montovanej hracej arei

agresívne správanie

 

Deti s agresívnym správaním budú okamžite z ihriska vylúčené, bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.


Za spôsobené škody na majetku nedodržiavaním prevádzkového poriadku si budeme nárokovať náhradu škody v plnom rozsahu.

Odporúčame rodičom, aby deťom priniesli náhradné oblečenie, pretože detičky sa pri hre ľahko spotia. 

Prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali pokyny a pravidlách detského multifunkčného interiérového ihriska. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom.

Celý objekt je monitorovaný kamerovým systémom.

Vstupom do herne návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami detského multifunkčného interiérového ihriska.