fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Detského raja Lienkovo          

 

V priestoroch Detského raja Lienkovo  je zakázaná konzumácia vlastných jedál, nápojov a iných pochutín !

V celom priestore  je prísny zákaz fajčenia!!

 

Detské interiérové ihrisko je určené pre deti od 0-13 rokov, alebo osoby s hmotnosťou max. 100 kg.

 

Vstup na detské interiérové ihrisko majú len deti so sprievodom, osobou staršou ako 18 rokov. 

V prípade, že chcete nechať dieťa  v Detskom raji Lienkovo samé, ponúkame možnosť krátkodobého opatrovania detí.


Za deti na ihrisku je zodpovedná výhradne osoba, ktorá ich sprevádza.  Za prípadný úraz, ktorý bol spôsobený nezodpovedným a nebezpečným správaním zodpovedá výhradne sprevádzajúca osoba. Vstup na ihrisko je výhradne na vlastnú zodpovednosť! 


Detské interiérové ihrisko je rozdelené na zónu pre deti od 0 – 3 rokov a pre deti 3 – 13 rokov. Do zóny od 0 - 3 rokov,  majú deti staršie ako 3 roky vstup zakázaný. Celá play  area   je čistá zóna. Do tzv. „čistej“ zóny je povolený vstup len v ponožkách, nie na boso a nie v papučkách. 

Na ihrisko môžu vstupovať len osoby, ktoré nemajú žiadne infekčné ochorenie, známky prechladnutia, alebo iné nákazlivé ochorenia. 

Vstup do herne je spoplatnený, sprevádzajúca osoba má vstup zdarma. 
Vstupom do herne návštevníci súhlasia s prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami detského interiérového ihriska.


V priestoroch určených na hranie ja zakázaná konzumácia akýchkoľvek jedál a nápojov!

 

Na ihrisku je zakázané:

             .         akákoľvek konzumácia nápojov, jedla, či iných pochutín 

·         šplhať sa po bezpečnostných sieťach

·         brať zo sebou nebezpečné, ostré predmety a hračky

·         brať so sebou vlastné hračky

·         poškodzovanie hračiek, ako aj všetkých komponentov

·         vnášanie akýchkoľvek hračiek do montovanej hracej arei

·         agresívne správanie

 

Deti s agresívnym správaním budú okamžite z ihriska vylúčené, bez nároku na vrátenie vstupného poplatku.


Za spôsobené škody na majetku nedodržiavaním prevádzkového poriadku si budeme nárokovať náhradu škody v plnom rozsahu


Odporúčame rodičom, aby deťom priniesli náhradné oblečenie, pretože detičky sa pri hre ľahko spotia. 


Prosíme rodičov, resp. sprievodné osoby, aby rešpektovali pokyny v Pravidlách detského interiérového ihriska. Prosíme deti, aby sa správali ohľaduplne voči ostatným deťom.