fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Denné letné tábory

Denné letné tábory

     Denný letný prázdninový

            tábor v Lienkove

 

U nás je ten najpestrejší program, po akom deti túžia.

 

►Výlety do okolia  ►Zaujímavé exkurzie  ►Tvotivé dielne  ►Kreatívna činnosť  ►Tímové a individuálne súťaže  ►Táborová športová olympiáda  ►Talentová súťaž

 

Deti prežijú krásne chvíle v kolektíve svojích rovestníkov. Nájdu si nových kamarátov, s ktorými zažijú množstvo zábavy, či srandy  smiley. Získajú nové skúsenosti a zručnosti, ale hlavne si odnesú  so sebou tie najkrajšie zážitky wink.

 

Turnusy denných letných táborov.

  Dátum turnusu 
9 júl - 13. júl 2018
16 júl - 20. júl 2018
23. júl - 27. júl 2018
30. júl - 3. august 2018
6. august - 10. august 2018
13. august - 17. august 2018

  

  Denný tábor začína každý deň ráno o 8, 00 hod a končí o    16, 00 hod

 

 

 

Počas dňa majú deti desiatu, obed a olovrant.   Samozrejmosťou je pitný režim počas celého dňa.

 

Cena :   5 dňový turnus   78,- €

               1 deň                18,- €

V prípade Vášho záujmu o letný tábor je potrebné prísť k nám do Detského raja Lienkovo, vypísať príhlášku, následne uhradiť cenu denného letného tábora.

Upozorňujeme, že počet detí v jednotlivých turnusoch je z kapacitných dôvodov obmedzený.